PRIMARIA COMUNEI VELA

Judetul Dolj

Proiectare + executie Reabilitare si modernizare dispensar uman, Com. Vela, Judetul Dolj

Comuna Vela, Judetul Dolj, CUI 4553232 cu sediul in Comuna Vela, Sat Vela, telefon 0764406203/0764406200, email vela@cjdolj.ro va invitam sa depuneti oferta in scopul atribuirii contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitie Proiectare+Executie Reabilitare si Modernizare Dispensar Uman in Comuna Vela, Judetul Dolj. Adresa la care se transmit ofertele este vela@cjdolj.ro. Data limita pentru depunerea ofertei 04.10.2019, ora 09:00. Data, ora si locul deschiderii ofertelor este de 04.10.2019 ora 10:00 la sediul autoritatii contractante, respectiv, sediu Primariei Comunei Vela. Modalitatea de atribuire - Contract de achizitie publica. Tip de finantare - buget local +finantare MDRAP.

» Model de contract -
» Formulare -
» caiet de sarcini -