PRIMARIA COMUNEI VELA

Judetul Dolj

ASFALTARE DRUM COMUNAL 1524 IN COMUNA VELA, JUDETUL DOLJ

Comuna Vela, Judetul Dolj, CUI 4553232 cu sediul in Comuna Vela, Sat Vela, telefon 0764406203/0764406200, email vela@cjdolj.ro va invitam sa depuneti oferta in scopul atribuirii contractului de achizitie publica pentru obiectivul de investitie: ASFALTARE DRUM COMUNAL 1524, COMUNA VELA, JUDETUL DOLJ. Adresa la care se transmit ofertele este vela@cjdolj.ro. Data limita pentru depunerea ofertei 02.10.2019, ora 12:00. Data, ora si locul deschiderii ofertelor este de 02.10.2019 ora 13:00 la sediul autoritatii contractante, respectiv, sediu Primariei Comunei Vela. Modalitatea de atribuire - Contract de achizitie publica. Tip de finantare - AFIR

» Contract -
» Caiet de sarcini -
» Formulare -