PRIMARIA COMUNEI VELA

Judetul Dolj

Hotarari Consiliul Local Vela

HCL nr.42/29.10.2021 privind desemnarea domnului consilier local Iovan Dan

» HCL nr.1/08.01.2021 privind organizarea retelei scolare -
» HCL nr.2/08.01.2021 privind incheierea unui contract de asistenta juridica -
» HCL nr.3/08.01.2021 privind situatiile deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta -
» HCL nr.4/08.01.2021 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local -
» HCL nr.5/29.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Vela, judetul Dolj. -
» HCL nr.6/29.01.2021, privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul nr.370/22.05.2018 -
» HCL nr.7/29.01.2021 privind cuantumul taxei speciale de salubrizare -
» HCL nr.8/26.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr.9/26.02.2021 privind planul de lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social -
» HCL nr10/26.02.2021 privind varianta finala a proiectului de stema a comunei Vela, judetul Dolj -
» HCL nr.11/26.02.2021 privind contul de executie al bugetului local -
» HCL nr.12/31.03.2021 privind Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Vela, judetul Dolj. -
» HCL nr.13/22.04.2021 privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 -
» HCL nr.14/22.04.2021 privind completarea hotararii Consiliului local Vela nr.11/26.02.2021 -
» HCL nr.15/22.04.2021 privind contul de executie al bugetului local -
» HCL nr.16/22.04.2021 privind modalitatea de gestiune a activitatii de administrare a Depozitului de Deseuri Mofleni -
» HCL nr.17/27.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr.18/27.05.2021 privind Organigrama si Statul de Functii al Unitatii Administrativ Teritoriale Vela, judetul Dolj. -
» HCL nr.19/27.05.2021 privind completarea anexei nr.1, litera b din HCL nr.3/30.01.2019 -
» HCL nr.20/30.06.2021 privind mandatarea ADI ECODOLJ -
» HCL nr.21/27.07.2021 privind raportul de executie bugetara -
» HCL nr.22/27.07.2021 privind modificarea anexelor nr.6 si 7 la HCL nr.13/22.04.2021 -
» HCL nr.23/27.07.2021 privind clasificarea unor strazi -drumuri publice din interiorul comunei Vela, sat Bucovcior, judetul Dolj. -
» HCL nr.24/27.07.2021 privind insusirea documentatiei de dezlipire a cartii funciare nr.32584 si nr.33332 -
» HCL nr.25/10.08.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr.26/10.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli -
» HCL nr.27/10.08.2021 privind cheltuirea sumei de 4000 lei -
» HCL nr.28/06.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli -
» HCL nr.29/06.09.2021 privind desemnarea domnului consilier local Cucu Stelu, in calitate de reprezentant al Consiliului Local Vela, in cadrul Consiluilui de Administratie al Scolii Gimnaziale "Ilie Murgulescu" Vela. -
» HCL nr.30/24.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli -
» HCL nr.31/24.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli -
» HCL nr.32/24.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN" Comuna Vela -
» HCL nr.33/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general -
» HCL nr.34/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general -
» HCL nr.35/08.10.2021 privind actualizarea devizului general -
» HCL nr.36/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general -
» HCL nr.37/08.10.2021 privind devizul general si indicatorii tehnico-economici -
» HCL nr.38/08.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general -
» HCL nr.39/29.10.2021 privind contul de executie al bugetului local -
» HCL nr.40/29.10.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 -
» HCL nr.41/29.10.2021 privind insusirea documentatiei de dezlipire a cartii funciare nr.32309 -
» HCL nr.42/29.10.2021 privind desemnarea domnului consilier local Iovan Dan -