PRIMARIA COMUNEI VELA

Judetul Dolj

Hotarari Consiliul Local Vela» HCL nr.1/08.01.2021 privind organizarea retelei scolare -
» HCL nr.2/08.01.2021 privind incheierea unui contract de asistenta juridica -
» HCL nr.3/08.01.2021 privind situatiile deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgenta -
» HCL nr.4/08.01.2021 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local -
» HCL nr.5/29.01.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului General al comunei Vela, judetul Dolj. -
» HCL nr.6/29.01.2021, privind aprobarea Actului Aditional nr.2 la Contractul nr.370/22.05.2018 -
» HCL nr.7/29.01.2021 privind cuantumul taxei speciale de salubrizare -
» HCL nr.8/26.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr.9/26.02.2021 privind planul de lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social -
» HCL nr10/26.02.2021 privind varianta finala a proiectului de stema a comunei Vela, judetul Dolj -
» HCL nr.11/26.02.2021 privind contul de executie al bugetului local -
» HCL nr.12/31.03.2021 privind Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al comunei Vela, judetul Dolj. -
» HCL nr.13/22.04.2021 privind bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 -
» HCL nr.14/22.04.2021 privind completarea hotararii Consiliului local Vela nr.11/26.02.2021 -
» HCL nr.15/22.04.2021 privind contul de executie al bugetului local -
» HCL nr.16/22.04.2021 privind modalitatea de gestiune a activitatii de administrare a Depozitului de Deseuri Mofleni -
» HCL nr.17/27.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr.18/27.05.2021 privind Organigrama si Statul de Functii al Unitatii Administrativ Teritoriale Vela, judetul Dolj. -
» HCL nr.19/27.05.2021 privind completarea anexei nr.1, litera b din HCL nr.3/30.01.2019 -
» HCL nr.20/30.06.2021 privind mandatarea ADI ECODOLJ -
» HCL nr.21/27.07.2021 privind raportul de executie bugetara -
» HCL nr.22/27.07.2021 privind modificarea anexelor nr.6 si 7 la HCL nr.13/22.04.2021 -
» HCL nr.23/27.07.2021 privind clasificarea unor strazi -drumuri publice din interiorul comunei Vela, sat Bucovcior, judetul Dolj. -
» HCL nr.24/27.07.2021 privind insusirea documentatiei de dezlipire a cartii funciare nr.32584 si nr.33332 -
» HCL nr.25/10.08.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr.26/10.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli -
» HCL nr.27/10.08.2021 privind cheltuirea sumei de 4000 lei -